Styrelsen 2017 

 

Ordförande

 Oliver Jakobsson 

 

 oliver@wibra.se 

Sekreterare        

 Frida Hansson 

   
Infoansvarig/
Tävlingsprisansv.

 Ida Ramström

 

070-4406580 
ramstrom.ida@gmail.com

Kassör

 Amanda  Dahlström

 

073-0591469
amandadahlstrom93@gmail.com

Vice ordförande

 Sebastian  Rydell

 

 

 Rydell_91@hotmail.com

Materialansvarig

 Oliver Jakobsson  

 

 

Ledarmot

Ellen Järvinen

   
Ledarmot

Kristoffer Nyqvist

   
Ledarmot Olivia Remelg    

 

 

Grenledare 2017                                 

Hoppning Amanda Dahlström amandadahlstrom93@gmail.com
Dressyr Ida Ramström ramstrom.ida@gmail.com
Fälttävlan Sebastian Rydell  Rydell_91@hotmail.com

 

 

Övrigt                                    

 

Ungdomssektionen kommer att vara vilande under 2017 

 

Organisationsnr: 823001-0301