Styrelsen 2018 

 

Ordförande
Sebastian
Rydell 
 
91rydell@gmail.com 
070 513 73 85 
Sekreterare        
Cassandra Heiskanen
 
 
cassandra.heiskanen@gmail.com
 
Infoansvarig/
Tävlingsprisansv.
 Ida Ramström
 
ramstrom.ida@gmail.com
070-4406580 
Kassör
 Amanda  Dahlström
 

amandadahlstrom93@gmail.com
073-0591469 
Vice ordförande
 Olof Vejmarker
 
 
 
Ledarmot
Tilde Addenbrooke 
 
 
Ledarmot
Kristoffer Nyqvist
 
 
Ledarmot
Olivia Remelg
 
 

 

Ansvar utanför styrelsen: Materialansvarig
 Oliver Jakobsson  

 

 

 

Grenledare 2018                                 

Hoppning Olivia Remmelg 

olivia.remmelg@gmail.com

Dressyr Ida Ramström

 

ramstrom.ida@gmail.com


Fälttävlan Tilde Addenbrooke   

tilde.addenbrooke@gmail.com


 

 

Övrigt                                    

 

Ungdomssektionen kommer att vara vilande under 2018 

 

Organisationsnr: 823001-0301