Styrelsen 2018 

 

Ordförande
Sebastian
Rydell 
 
91rydell@gmail.com 
070 513 73 85 
Sekreterare        
Cassandra Heiskanen
 
 
cassandra.heiskanen@gmail.com
 
Infoansvarig/
Tävlingsprisansv.
 Sara Nyberg
   
Kassör
Elin
Elg
 
 
Ledarmot
 Erica Nilsbäcken
 
 
 
Ledarmot
Tilde Addenbrooke 
 
 
Ledarmot
Zara
Tyrstam
 
 
 
 
 
 

 

 


Grenledare 2020 
     
                           

Hoppning Cassandra Heiskanen

Cassandra.heiskanen@gmail.com

Dressyr Erica Nilsbäcken

 

 


Fälttävlan Tilde Addenbrooke   

tilde.addenbrooke@gmail.com


 

 

Övrigt                                    

 

Ungdomssektionen kommer att vara vilande under 2020

 

Organisationsnr: 823001-0301